MENEDŻER WELLNESS I TURYSTYKI PROZDROWOTNEJ
studia podyplomowe w Krakowie

Studia są przeznaczone dla osób, które zamierzają rozwijać swoją karierę w branży wellness i turystyki prozdrowotnej na stanowiskach zarządzających oraz pragną pogłębić wiedzę z zakresu profesjonalnego zarządzania obiektami spa i wellness.  

Absolwenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in.:

 • rozumienia koncepcji zrównoważonego rozwoju,
 • zarządzania strefami prozdrowotnymi w hotelach i uzdrowiskach,
 • projektowania centrów wellness, terapii i procedur prozdrowotnych,
 • zarządzania doświadczeniem gości,
 • analizy marketingowej, 
 • analizy efektywności ekonomicznej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia adresowane są w szczególności do:

 • managerów spa, którzy chcą poznać międzynarodowe standardy zarządzania obiektami wellness,
 • terapeutów spa,
 • osób, które chcę rozwijać swoją karierę na stanowiskach zarządzających,
 • dyrektorów i właścicieli obiektów, którzy chcą lepiej zrozumieć kierunki rozwoju turystyki prozdrowotnej oraz wprowadzić do swojej oferty usługi wellness.

Absolwenci uzyskają dodatkowo certyfikat Profesjonalnego Menadżera Wellness wydany przez Europejską Fundację Spa, która reprezentuję Polskę na Global Wellness Summit. 

Jednostka prowadząca studia: Wydział Turystyki i Rekreacji.

Program studiów (198 godzin, 2 semestry):

 1. Wprowadzenie do zarządzania hotelarstwem i turystyką prozdrowotną (Wellness Hospitality)

Rozwój współczesnego przemysłu wellness.
Koncepcja welnness w zrównoważonym rozwoju
Rola filozofii wellness w kształtowaniu współczesnego hotelarstwa
Rodzaje i typy obiektów prozdrowotnych
Współczesny model nowoczesnego uzdrowiska
Behawioralne profile w turystyce prozdrowotnej

2. Podstawy projektowania centrów wellness

Planowanie układu funkcjonalnego centrum
Założenia budowy stref mokrych i hydroterapii
Gabinety zabiegowe – rodzaje, funkcja i wyposażenie
Strefa cardio i fitness – układ i przegląd niezbędnych urządzeń

3. Terapiewellness i procedury prozdrowotne

Masaże i zabiegi fizjoterapeutyczne
Zabiegi poprawiające wygląd twarzy i ciała (beauty)
Medycyna wschodnia i alternatywna (tradycyjna)
Zajęcia ruchowe, odżywianie, programy detoksykacyjne
Mentalwellness

4. MedicalWellness i procedury medyczne

Przygotowanie centrum wellness do roli niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
Rola współczesnej medycyny uzdrowiskowej – przegląd zabiegów i terapii
Medycyna estetyczna

5. Zarządzanie usługami dla gości

Organizacja i zarządzanie recepcją centrum wellness
Organizacja pracy w gabinetach zabiegowych
Przygotowanie i wdrożenie standardów operacyjnych – zarządzanie jakością obsługi
Metody sprzedaży usług i produktów w centrum wellness
Narzędzia automatyzacji zarządzania usługami

6. Strategiczna analiza marketingowa w usługach wellness

Koncepcja kapitału marki
Analizy macierzowe oceny produktu i rynków docelowych oraz Wellbeing Value Proposition
Zintegrowany plan komunikacji marketingowej
Budżetowanie i wskaźniki skuteczności narzędzi komunikacyjnych.
Brief i plan marketingowy
Opracowanie struktury cenowej
Zarządzanie doświadczeniem gości (user experience). Narzędzia i procesy

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja pracowników i prawo pracy
Struktura organizacyjna i zakresy obowiązków
Sposoby angażowania, motywowania i prowadzenia zespołu do realizacji celów biznesowych.
Kultura wellness w pracy.

8. Zarządzanie finansami i gospodarka magazynowa

Podstawowe zasady księgowo-finansowe
Elementy sprawozdań finansowych, dzienne przychody i wydatki, przepływy pieniężne.
Analiza najważniejszych wskaźników efektywności (KPI)
Przygotowanie budżetu i prognoz finansowych
Aplikacje do zarządzania finansami oraz gospodarką magazynową

9. Bezpieczeństwo, higiena i odpowiedzialność prawna

Ocena ryzyka i procedury bezpieczeństwa
Przygotowanie i wdrożenie planu BHP
Podstawy techniki i higieny w strefach hydrotermalnych
Przegląd systemów certyfikacji

10. Zarządzanie ceną (revenue management)

Proponujemy dodatkowo wizyty studyjne w kraju i za granicą w różnych obiektach wellness.

Masz pytanie?

Chcesz porozmawiać?

tel:+48 33 874 46 05

Obowiązek informacyjny