Rekrutacja

Wymagane dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych
2)  potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej 

Czas trwania studiów: listopad 2021 – czerwiec 2022.

Tryb studiów: niestacjonarny (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

Termin składania dokumentów: do 31 października 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Miejsce składania dokumentów: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka lub mailowo na adres: szkola@wste.edu.pl

Koszt studiów: 3500 zł/ semestr, z możliwością rozłożenia na raty, opłata wpisowa: 300 zł. 

Osoby będące pracownikami hoteli-członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego mogą liczyć na 10-procentowy rabat od kwoty czesnego

Płatności: PKO BANK POLSKI S.A. O /2 W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 7 nr konta 94 1020 2313 0000 3602 0431 8770 

Szczegółowe informacje: e-mail: szkola@wste,edu.pl, tel. 531 414 407, 33/874 46 05